– the persistence of sound after it is produced.
– the commitment of creating a long-lasting impact in promoting sustainability through music and creativity.

Initiation

ในโลกปัจจุบันที่เทรนด์และไลฟ์สไตล์หมุนเวียนเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว การเสพดนตรีและศิลปะก็จำเป็นต้องสร้างสรรค์และตื่นตัวเพื่อตอบรับต่อการเติบโตของผู้บริโภคอย่างก้าวกระโดด ทว่าการพัฒนาที่ว่าก็ตามมาด้วยปัญหาอย่างขยะและสิ่งเหลือใช้จำนวนมาก Gadhouse ได้มองเห็นถึงปัญหานี้ และหาวิถีใหม่ในการคิด วางแผน และปฏิบัติ เปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์การบริโภคสื่อให้เรียบง่ายแต่มีประโยชน์มากที่สุด จึงเกิดเป็นโปรเจกต์ ‘REVERB’ แนวคิดที่ถือเป็นคลื่นระลอกใหม่ของการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน

Resonance

ภายใต้ REVERB และหลักการคิดอย่างมีกระบวนการหมุนเวียน Circular Design Thinking เราตั้งใจอย่างยิ่งที่จะริเริ่มการส่งเสริมความยั่งยืนผ่านสิ่งที่เรามีในมืออย่างเครื่องเสียง และอุปกรณ์อะนาล็อก นอกจากความสุขที่ลูกค้าจะได้รับผ่านเสียงเพลงก็คือความภูมิใจของเราในการสร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ REVERB เราได้คำนึงถึงเรื่องการหมุนเวียนอย่างเกิดประโยชน์ตลอด อย่างโปรเจกต์ ‘Turn the Tables’ ที่เราให้ลูกค้าสามารถนำเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องเก่าของตัวเองมาแลกเป็นส่วนลดสำหรับรุ่นใหม่ นอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับอุปกรณ์เก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว ยังช่วยให้ลูกค้าได้รับความสุขจากเสียงเพลงอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น นอกจากนี้เราก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนครบวงจร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และออกแบบมาให้ใช้งานได้เป็นเวลานานอยู่อย่างสม่ำเสมอ

ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เราพบกับความท้าทายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความซับซ้อนของกระบวนการผลิต หรือการขนส่ง เราจึงพยายามลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าในมือมาจากแหล่งต้นทางที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมจริง ๆ พร้อมสนับสนุนให้ลูกค้านำสินค้าของเรากลับมาใช้ซ้ำและรีไซเคิลให้ได้มากที่สุดก่อนสิ้นอายุการใช้งาน

สุดท้ายเราหวังว่าความคิดริเริ่มเล็กๆ น้อยๆ นี้จะจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแวดวงดนตรีและแผ่นเสียงได้ไม่มากก็น้อย

Amplification

แนวคิด REVERB จาก Gadhouse สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่เป็นการกระตุ้นให้กับผู้ที่ชื่นชอบดนตรีและอุปกรณ์แอนะล็อกเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ไปเพื่ออนาคตที่ดีกว่าโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ได้แก่

เป้าหมายที่ 12: สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

เราส่งเสริมให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เราได้มีโอกาสทำงานกับบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมดนตรี ผู้คนชุมชนท้องถิ่น และผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลเพื่อส่งเสริมวงจรการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าหมายที่ 13: ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

เราอยากให้ทุกคนตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาแนวคิดเพื่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งทางตรงและทางอ้อมมากขึ้น

Harmonization

แนวคิดนี้จะไม่สำเร็จเลย ถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะคนในทีม ร้านค้าพาร์ทเนอร์ และลูกค้าที่น่ารักของเรา โดยยึดความหมายว่าความยั่งยืนคือการร่วมมือกันทำสิ่งนี้ให้ได้นานและสม่ำเสมอที่สุด

และตอนนี้คุณก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง มาทำให้ความรักในเสียงดนตรีของคุณมีความหมายมากขึ้นกันเถอะ ถ้าเราร่วมมือกัน เราสามารถสร้างทำนองที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมได้แน่นอน

REVERB embodies Gadhouse’s movement to contribute to the global mass index of sustainability. Bridging the worlds of music and environmentalism, we aim to reduce prosumption waste through a range of long-lasting products and new ways to revamp the life cycle.

Our projects are designed to last with recyclability and upcyclability in mind while simultaneously working with local artists and communities to create a difference in the world.