Are we there yet? บ้านในอนาคตแบบที่คนยุค 60’s ฝันไว้หน้าตาเป็นแบบนี้นี่เอง แล้วในศตวรรษที่ 21 นี้ เราถึงจุดนั้นกันแล้วหรือยังนะ ?

ภาพวาดแนว Space-age retro futuristic ทั้งหมดนี้ที่ผสมปนเปทั้งเสี้ยวของชีวิตจริง และจินตนาการ คืองานโฆษณาของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์สื่อสารอย่าง ‘Motorola’ ซึ่งถูกวาดขึ้นโดยนักออกแบบชื่อ Charles Schridde (1926-2011) ผู้ซึ่งทำการคาดเดาหน้าตาของบ้านในอนาคต จากการจับนำแปลนของสถาปนิกมีชื่อเสียงหลายคนในสมัยนั้นมารวมกัน และใส่เครื่องเสียง ทีวี และเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก Motorola เข้าไปผสมด้วย

นับเป็นวิธีการโฆษณาที่ชาญฉลาดมากเพราะนอกจากจะดึงดูดความสนใจคนด้วยภาพวาดสุดล้ำได้แล้วก็ยังแฝงนัยยะไว้อีกด้วยว่าในอนาคตเหล่านี้ก็จะยังมี Motorola อยู่ด้วย

อ้างอิงจาก: https://clickamericana.com/…/space-age-retro-futuristic..