อัลเทอร์เนทีฟ หากแปลตรงตัวก็คือ “ทางเลือก” พอมาพูดในแง่ของแนวดนตรีก็หมายถึง “ทางเลือกใหม่ สำหรับคนฟังเพลง” เป็นเพลงที่ไม่ได้อยู่ในกระแสนั่นเอง โดยเริ่มต้นปี 1980 จนถึงช่วงปี 1990 ที่แนวเพลงอัลเทอร์เนทีฟรุ่งเรืองสุดๆ

คำว่าอัลเทอร์เนทีฟจึงแปลความหมายได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทของแนวเพลง หรือคำที่เอาไว้นิยามเพลงทางเลือก บางคนมองว่ามันคือวิถีชีวิต
แล้วคุณนิยามคำว่าอัลเทอร์เนทีฟว่าอย่างไร ?